Neo Orange

FRONT - Cotton rich cotton/polyester percale print
REVERSE - Cotton rich cotton/polyester geometric print
COLOUR - Teal (TE) and Orange (OR)

Neo Orange range

  • NEOORCE - European Pillowcase (EA)
  • NEOORQCS1 - QCS Single Bed
  • NEOORQCS2 - QCS Double Bed
  • NEOORQCS3 - QCS Queen Bed
  • NEOORQCS4 - QCS King Bed